Меню

Оптичен датчик дифузен тип ODD14


Оптичен датчик дифузен тип ODD14
Приложение
Технически
характеристики

-Работа в инфрачервената област на спектъра.
-Защита от обратно свързване на захранването.
-Защита от пренапрежения при индуктивен товар.
-Зашита от претоварване и късо съединение на изхода
-Вариант с регулиране на чувствителността.
-Светлинна индикация на работното състояние.
-Комутационен елемент транзистор.
-Наличие на един изход: "светло” или "тъмно” включване.


ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

-Захранващо напрежение: 12....24 V (10...30V) DC
-Максимален ток на комутация: 100 mA DC
-Максимален ток на консумация: 20 mA
-Максимална честота на превключване: 100Hz
-Допустима осветеност от смушаващи светлинни източници в зоната на приемане: 5000Lx
-Съпротивление на изолацията: >10 Мom/ 500V
-Температура на експлоатация: -10...+ 55 ºC
-Влажност: RH 85%, без образуване на капки
-Номинално разстояние на действие в метри: 0 ... 0,2m
-ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ: - 2m кабел 3 x 0.14 mm²
-Температура на съхранение: 25..+ 55 OC, RH 85%
-Степен на защита: IP 65
-Виброустойчивост: 10...55 Hz амплитуда 0.35 mm
-Удароустойчивост: 49m/s2 (5g)
-Материал на корпуса ODDxxx1L: метален - месинг - хромиран
ODDxxx2L: пластмасов - поливинилхлорид - PVC
-Материал на оптична част: стъкло
-Изолация на кабела: PUR полиуретан

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ


Оптичен датчик дифузен тип ODD12


СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕ

Оптичен датчик дифузен тип ODD12


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Датчиците са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна опасност, без агресивни към материала на корпуса и кабела течности и газове. Mонтажът да изключва прилагането на усилия върху корпуса или кабела. Датчиците да се закрепват чрез приложените в комплекта гайки . Внимание! За почистване на оптичната част да не се ползуват органични разтворители!
В зоната на главата на датчика допустимият момент за затягане на гайките се намалява наполовина!
Допустим затягащ момент за метални корпуси M12x1 - 15 Nm, M14x1 - 15Nm
Допустим затягащ момент за пластмасови корпуси - 1.5Nm.