Меню

Оптичен датчик - дифузен тип ODD127


Оптичен датчик - дифузен тип ODD127
Приложение
Технически
характеристики
Характерни  особености:
    - Работа в инфрачервената област на спектъра;
    - Защита от пренапрежения при индуктивен товар;
    - Защита от претоварване и късо съединение на изхода;
    - Регулиране на чувствителността с многооборотен тример;
    - Светлинна индикация за състоянието на изхода;
    - Комутационен елемент - транзистор;
    - PNP или NPN изход - определен при заявката.
    - Възможност за избор NO/NC - външен извод за избор.

Технически данни    

    Захранващо напрежение :             10-30Vdc.
    Собствена консумация:                  < 0,025A.
    Време за първоначално установяване:     < 1 секунди.
    Максимално време за реакция:         2ms.
    Разстояние на задействане:             5 .. 30 см.
     Хистерезис:                         <10% ;
    Ъгъл на излъчване:                 6°.
    Смущаваща околна осветеност:         < 3000Lx.
    Изход: т                            транзисторен
        - PNP/NPN - определя се при заявка;
        - NO/NC -  определя се от схемата на вързване.
    Максимален изходен ток:             0,1А;
    Максимално остатъчно напрежение:     1,5V.
    Индикация:             червен светодиод - активен изход.
    Настройка на датчика:     многооборотен тример.

    Електрическо присъединяване:
    - кабел 4х0,14мм2 с дължина 2 метра    -     ODD127х423L;
    - куплунг М8                    -     ODD127х423СL.
    Механично присъединяване: два проходени отвора Ф3,2 - по
    приложения чертеж.
    Габарити:             по приложения чертеж.
    Материал:             алуминий, пластмаса, стъкло.
    Работна температура:                 -10 .. +70°С.
    Степен на защита:                     IP54.
      Условия на съхранение:
    - температура -  -20 .. +80°С
    - влажност -  0 .. 85% RH

Габаритни и присъединителни размери

Оптичен датчик - дифузен тип ODD127

Схема на свързване

Оптичен датчик - дифузен тип ODD127