Меню

Шлицов оптичен датчик


Шлицов оптичен датчик
Приложение
Технически
характеристики
ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

- При прекъсване на оптичния канал, изходът на датчика се включва и LED свети.
- Работа в инфрачервената област на спектъра.
- Защита от обратно свързване на захранването.
- Защита от пренапрежения при индуктивен товар.
- Голяма скорост на превключване     
- Светлинна индикация за включено състояние на изхода.
- Комутационен елемент  транзистор.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- Захранващо напрежение                                           12....24 V (10...30V) DC
- Максимален ток на комутация                                    200 mA
- Максимален ток на консумация                                  50 mA
- Максимална честота на превключване                       2000 Hz
- Допустима осветеност от смущаващи                       1000Lx
светлинни източници в зоната на приемане              
- Съпротивление на изолацията                                     >10 МΩ/ 500V
- Температура на експлоатация                                     - 10...+ 55 OC        
- Влажност                                                                     RH 85%, без образуване на капки
- Степен на защита                                                         IP 64
- Присъединяване                                                          4m кабел 3 x 0.25 mm2


ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ

Шлицови оптични датчици ODS 7

Шлицови оптични датчици ODS 7


СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ

Шлицови оптични датчици ODS 7