Меню

Шлицов оптичен датчик ODS63 с аналогов изход


Шлицов оптичен датчик ODS63 с аналогов изход
Приложение
Технически
характеристики

Шлицов оптичен датчик ODS63 с аналогов изход 0...5V


Датчика служи за отчитане на линейното преместване на обект (следене положението на ръб). Позволява използване при всякакъв тип непрозрачен материал. Не се влияе от околна осветеност и от това дали материала е тъмен или светъл на цвят. Има добра разделителна способност 0,5mm. При преместване на обекта в зоната на чувствителност на датчика изходният аналогов сигнал се променя в интервала 0 до 5V пропорционално на преместването. Когато обекта е извън датчика аналоговият сигнал е с максимална стойност 5V. При преместване на обекта навътре в шлица аналоговият сигнал се приближава към минимума 0V.

Тип на изхода: аналогов напреженов
Изходно напрежение: 0 ... 5V*
Разделителна способност: 0,5мм
Работна зона в шлица: 25мм
Време за установяване на изхода при първоначално включване: 500мs
Време за измерване и установяване на изхода: 10мs
Захранващо напрежение: 12V DC
Пулсации на захранващото напрежение: до 10%
Максимален ток на консумация: <100мA
Температура на експлоатация: -10 ... +55ºС
Влажност: RH80%, без образуване на капки
Температура на съхранение: -25 … + 70 ºC, RH 80%
Степен на защита: IP 53
Удароустойчивост: 49m/s2 (5g)
Материал на корпуса: алуминий(оксидиран)
Кабел: поливинилхлорид PVC

*Има различни възможности за изходния сигнал(по предварителна заявка): 0 to 5V, 0 to 10V, 0 to 10mA...


Шлицов оптичен датчик ODS63


Схема на свързване

Шлицов оптичен датчик ODS63