Меню

Оптикоелектронен бариерен датчик с разрешаващ вход и възможност за синхрoнизация


Оптикоелектронен бариерен датчик с разрешаващ вход и възможност за синхрoнизация
Приложение
Технически
характеристики

Описание

Оптикоелектронен бариерен датчик с разрешаващ вход и възможност за синхронизация на излъчвател с приемник ODBG18xx21L

    Оптичната бариера работи в инфрачервената област на спектъра, с модулирана светлина.
    Възможни са три режима на работа, в зависимост от схемата на свързване:
    - асинхронен - излъчвателя /Т/  изработва импулси независимо от приемника /R/;
    - синхронен - излъчвателя /Т/  изработва импулси синхронизирани от приемника /R/. В този режим е повишена устойчивоста към странични светлинни смущаващи въздействия.
    - светлинна завеса - обособена от няколко бариерни датчка и контролер STS606. Максималното време за реакция, зависи от броя /n/ на монтираните канали :  Т = 6,5 mS  +  n * 4 mS.
    В асинхронен и синхонен режим, с цел намаляване замърсеноста на оптичната среда и оказване на смущаващо въздействие на други оптични прибори и устройства, по управляващ вход ‘Enable’ може да се изключат излъчвателя и приемника.

    Вградена е защита от обратно свързване на захранването, защита от пренапрежения при индуктивен товар и защита от претоварване и късо съединение на изхода. Светодиодна индикация показва наличие на захранване, наличие на сигнал ‘Enable’ и състоянието на изхода /включен, претоварен/.
    Типа на изхода /PNP или NPN/, както и неговото състояние /    NO или NC/     се задават при неговата изработка, и не могат да се променят впоследствие.    
    Настройката се извършва след монтиране и захранване на датчика. - чрез въртене на тримера ляво/дясно, се намират зоната за включване.

    Препоръчително е  настройките да се извършват 3 минути след захранване на датчиците.    п исаниеОптичната бариера работи в инфрачервената област на спектъра, с модулирана светлина.
    Възможни са три режима на работа, в зависимост от схемата на свързване:
    - асинхронен - излъчвателя /Т/  изработва импулси независимо от приемника /R/;
    - синхронен - излъчвателя /Т/  изработва импулси синхронизирани от приемника /R/. В този режим е повишена устойчивоста към странични светлинни смущаващи въздействия.
    - светлинна завеса - обособена от няколко бариерни датчка и контролер STS606. Максималното време за реакция, зависи от броя /n/ на монтираните канали :  Т = 6,5 mS  +  n * 4 mS.
    В асинхронен и синхонен режим, с цел намаляване замърсеноста на оптичната среда и оказване на смущаващо въздействие на други оптични прибори и устройства, по управляващ вход ‘Enable’ може да се изключат излъчвателя и приемника.

    Вградена е защита от обратно свързване на захранването, защита от пренапрежения при индуктивен товар и защита от претоварване и късо съединение на изхода. Светодиодна индикация показва наличие на захранване, наличие на сигнал ‘Enable’ и състоянието на изхода /включен, претоварен/.
    Типа на изхода /PNP или NPN/, както и неговото състояние /    NO или NC/     се задават при неговата изработка, и не могат да се променят впоследствие.    
    Настройката се извършва след монтиране и захранване на датчика. - чрез въртене на тримера ляво/дясно, се намират зоната за включване.

    Препоръчително е  настройките да се извършват 3 минути след захранване на. датчиците
Технически данни    приемник
/RECEIVER/

    Захранващо напрежение :             10-30Vdc.
    Собствена консумация:                  < 0,025A.
    Консумация на вход ‘Enable’:             < 0,025A.
    Време за първоначално установяване:     < 1,5 секунди.
    Време за реакция на изхода:    
        - асинхронен режим         -         < 2,5 милисекунди.
        - синхронен режим         -         < 4    милисекунди.
        - режим светлинна завеса     -         < 4    милисекунди.
    Време за реакция по вход ‘Enable’:     
        - асинхронен режим         -         < 1    милисекунда.
        - синхронен режим         -         < 1    милисекунда.
        - режим светлинна завеса     -         < 2,5 милисекунди.
            /импусна поредица/
    Разстояние на задействане:            0,5 - 15 метра.
    Смущаваща околна осветеност:         < 6000Lx.
    Изход ‘Strob’: PNP, max.0,03A.
    Изход: транзисторен, със защита от претоварване
    /функцията NO/NC и типа на изхода PNP/NPN се определя при заявката! /.
    Максимален изходен ток:             0,1А.
    Остатъчно напрежение:                 < 2V.
    Индикация: два светодиода:
    - зелен - сигнал по вход ‘Enablе’;
    - двуцветен-зелен - активен изход;
    - двуцветен-червен - претоварен изход.
    Електрическо присъединяване: с кабел  5х0,14мм2  с дължина 2 м.
    Механично присъединяване: проходен отвор Ф18.
    Габарити: по приложения чертеж.
    Материал: хромиран месинг, пластмаса, стъкло.
    Работна температура:                 -10 .. +70°С.
    Степен на защита:                     IP54.
      Условия на съхранение:
    - температура -  -20 .. +80°С;
    - влажност -  0 .. 85% RH.


Технически данни    излъчвател
/TRANSMITTER /


    Захранващо напрежение :             10-30Vdc.
    Собствена консумация:                  < 0,03A.
    Консумация на вход ‘Enable’:            < 0,025A.
    Време за първоначално установяване:     < 0,15 секунди.
    Ъгъл на излъчване: 6°.
    Индикация: двуцветен светодиод:
    - двуцветен-зелен - наличие на сигнал по вход ‘Enablе’;
    - двуцветен-червен  - липса  на сигнал по вход ‘Enablе’.
    Настройка на мощноста на излъчване : с многооборотен тример.
    Електрическо присъединяване: кабел   3х0,25мм2  с дължина 2 м.
    Механично присъединяване: проходен отвор Ф18.
    Габарити: по приложения чертеж.
    Материал: хромиран месинг, пластмаса, стъкло.
    Работна температура:                 -10 .. +70°С.
    Степен на защита:                     IP54.
      Условия на съхранение:
    - температура -  -20 .. +80°С;
    - влажност -  0 .. 85% RH.Габаритни размери


Оптикоелектронен бариерен датчик ODBG18xx21L


Схеми на свързване


Оптикоелектронен бариерен датчик ODBG18xx21L
Оптикоелектронен бариерен датчик ODBG18xx21L


ОБЩИ УСЛОВИЯ за експлоатация на електронни устройства:

    Електронните устройства са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна безопасност,
без агресивни към материала на корпуса течности и газове.

      Mонтажът да изключва прилагането на усилия върху корпуса или кабела.

    Внимание! За почистване на оптичната част да не се ползуват органични разтворители!
      В зоната на главата на датчика допустимият момент за затягане на гайките се намалява наполовина!
     Допустим затягащ момент за метални корпуси:    M18x1 - 15Nm.


    ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:

    Гаранционен срок 12 месеца от датата на продажба.
    Производителят не носи отговорност при следните случаи:
        - неспазване на условията за съхранение;
        - неспазване на условията за транспорт;
        - неспазване на условията за експлоатация;
        - природни бедствия.

    Гарацията е валидна само ако не е нарушена механичната цялост на изделието и не е правен опит за отстраняване на повредата от неупълномощени лица. Транспортните разходи са за сметка на клиента.

    Внимание: За почистване на лицевия панел да не се използуват органични разтворители!


    ФАБРИЧЕН НОМЕР:_______________________________________