Меню

Оптикоелектронен бариерен датчик ODB18I


Оптикоелектронен бариерен датчик ODB18I
Приложение
Технически
характеристики
Описание

    Оптичната бариера работи в инфрачервената област на спектъра, със модулирана светлина. С цел намаляване замърсеноста на оптичната среда и оказване на смущаващо въздействие на други оптични прибори и устройства, по управляващ вход ‘Enable’ може да се изключи излъчвателя.     Вградена е защита от обратно свързване на захранването, защита от пренапрежения при индуктивен товар и защита от претоварване и късо съединение на изхода. Светодиодна индикация показва наличие на захранване, наличие на сигнал ‘Enable’ и състоянието на изхода /включен, претоварен/.    Настройката се извършва след монтиране и захранване на датчика. - чрез въртене на тримера ляво/дясно, се намират зоната за включване.    Препоръчително е  настройките да се извършват 3 минути след захранване на датчиците.


Технически данни    приемник
/RECEIVER/


    Захранващо напрежение :             10-30Vdc.
    Собствена консумация:                  < 0,05A.
    Време за първоначално установяване:     < 1,5 секунди.
    Време за реакция на изхода:            < 2,5 милисекунди.
    Разстояние на задействане:            0,5 - 15 метра.
    Смущаваща околна осветеност:         < 6000Lx.
    Изход: транзисторен, оптично изолиран със защита от претоварване.
    Типа на изхода PNP/NPN се определя от схемата на свързване.
    /функцията NO/NCсе определя при заявката! /.
    Максимален изходен ток:             0,1А.
    Остатъчно напрежение:                 < 2V.
    Индикация: двуцветен светодиод:
    - двуцветен-зелен - активен изход;
    - двуцветен-червен - претоварен изход.
    Електрическо присъединяване:
        - кабел  4х0,14мм2  с дължина 2 м;
        - куплунг М12.
    Механично присъединяване: проходен отвор Ф18.
    Габарити: по приложения чертеж.
    Материал: хромиран месинг, пластмаса, стъкло.
    Работна температура:                 -10 .. +70°С.
    Степен на защита:                     IP54.
      Условия на съхранение:
    - температура -  -20 .. +80°С;
    - влажност -  0 .. 85% RH.

Технически данни    излъчвател
/TRANSMITTER /

    Захранващо напрежение :             10-30Vdc.
    Собствена консумация:                  < 0,03A.
    Консумация на вход ‘Enable’:            < 0,025A.
    Време за първоначално установяване:     < 0,15 секунди.
    Ъгъл на излъчване: 6°.
    Индикация: двуцветен светодиод:
    - двуцветен-зелен - наличие на сигнал по вход ‘Enablе’ ;
    - двуцветен-червен  - липса  на сигнал по вход ‘Enablе’ .
    Настройка на мощноста на излъчване : тример.
    Електрическо присъединяване:
        - кабел   3х0,25мм2  с дължина 2 м;
        - куплунг М12.
    Механично присъединяване: проходен отвор Ф18.
    Габарити: по приложения чертеж.
    Материал: хромиран месинг, пластмаса, стъкло.
    Работна температура:                 -10 .. +70°С.
    Степен на защита:                     IP54.
      Условия на съхранение:
    - температура -  -20 .. +80°С;
    - влажност -  0 .. 85% RH.

Габаритни размери

Габаритни размери ODB18I


Схеми на свързване

Схема на свързване ODB18I

ОБЩИ УСЛОВИЯ за експлоатация на електронни устройства:

    Електронните устройства са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна безопасност,
без агресивни към материала на корпуса течности и газове.

      Mонтажът да изключва прилагането на усилия върху корпуса или кабела.

    Внимание! За почистване на оптичната част да не се ползуват органични разтворители!
      В зоната на главата на датчика допустимият момент за затягане на гайките се намалява наполовина!
     Допустим затягащ момент за метални корпуси:  M18x1 - 15Nm.


    ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:

    Гаранционен срок 12 месеца от датата на продажба.
    Производителят не носи отговорност при следните случаи:
        - неспазване на условията за съхранение;
        - неспазване на условията за транспорт;
        - неспазване на условията за експлоатация;
        - природни бедствия.

    Гарацията е валидна само ако не е нарушена механичната цялост на изделието и не е правен опит за отстраняване на повредата от неупълномощени лица. Транспортните разходи са за сметка на клиента.

    Внимание! За почистване на лицевия панел да не се използуват органични разтворители!

    ФАБРИЧЕН НОМЕР:_____________________________________________________________