Меню

Оптични датчици с оптичен кабел - бариерен тип ODFB54


Оптични датчици с оптичен кабел - бариерен тип ODFB54
Приложение
Технически
характеристики
- Работа във видимата област на спектъра
- Защита от обратно свързване на захранването
- Регулиране на чувствителността с потенциометър
- Възможност за различаване на малки обекти Ф 0,5mm
- Стандартни оптични кабели
-Принадлежности - обектив за увеличаване разстоянието на действие
- Светлинна индикация на работното състояние
- Комутационен елемент - транзистор
- Наличие на два изхода: ”светло” и "тъмно” включване

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

-Захранващо напрежение: 12...24 V (10…30V) DC
-Максимален ток на комутация: 200 mA
-Максимален ток на консумация: 35 mA
-Максимална честота на превключване: 100 Hz
-Допустима осветеност от смущаващи светлинни източници в зоната на приемане: 2000 Lx
- Разстояние на действие :
оптичен кабел с дължина 0,5m: 100 mm
оптичен кабел - 0,5m и 1 обектив: 400...500mm
оптичен кабел - 0,5m и 2 обективa: 900...1000 mm
- Тип оптичен кабел: Ф2.2 mm, с пластмасова обвивка
- Съпротивление на изолацията: >10 МΩ/ 500V
-Температура на експлоатация: -10...+55ºC
- Влажност RH: 85%, без образуване на капки
- Степен на защита: IP65
- Присъединяване: кабел 2m, 4 x 0,14 mm², куплунг М12 - ....xxCL

ОПТИКОЕЛЕКТРОННИ ДАТЧИЦИ С ОПТИЧЕН КАБЕЛ

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ

ОПТИКОЕЛЕКТРОННИ ДАТЧИЦИ С ОПТИЧЕН КАБЕЛ


СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕ

ОПТИКОЕЛЕКТРОННИ ДАТЧИЦИ С ОПТИЧЕН КАБЕЛ


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Датчиците са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна опасност, без агресивни към материала на корпуса и кабела течности и газове. Монтажът да осигурява съосност на накрайниците. Да се изключи прилагането на усилия върху корпуса или кабелите. Внимание! За почистване на оптичната част да не се ползуват органични разтворители! Да не се ползват метални скоби за закрепване/притискане на оптичния кабел !

Допустими усилия и допустимо огъване на оптичния кабел:

ОПТИКОЕЛЕКТРОННИ ДАТЧИЦИ С ОПТИЧЕН КАБЕЛ