Меню

Оптични датчици бариерен тип ODB53


Оптични датчици бариерен тип ODB53
Приложение
Технически
характеристики

-Работа в инфрачервената област на спектъра.
-Защита от обратно свързване на захранването.
-Защита от пренапрежения при индуктивен товар.
-Регулиране на чувствителността.
-Светлинна индикация на работното състояние.
-Комутационен елемент транзистор.
-Наличие на два изхода.

Технически данни


-Захранващо напрежение: 12....24 V (10...30V) DC
-Максимален ток на комутация: 200 mA
-Максимален ток на консумация: 40 mA
-Максимална честота на превключване: 100 Hz
-Разстояние на действие: 0...1m, 0...8 m - виж таблицата
-Допустима осветеност от смущаващи
светлинни източници в зоната на приемане: 1000Lx
-Допустим ъгъл на разсъгласуване на осите: до 5º
-Съпротивление на изолацията: >10 МΩ / 500V
-Температура на експлоатация: - 10...+ 55ºC
-Влажност: RH 85%, без образуване на капки
-Степен на защита: IP 65
-Виброустойчивост: 10...55 Hz амплитуда 0.35 mm
-Удароустойчивост: 49m/s2 (5g)
-Температура на съхранение: - 25..+ 55ºC, RH 85%
-Присъединяване: ODBxx311Lx 2m кабел 4 x 0.14 mm2 полиуретан PUR
ODBxx311CLx куплунг М12
Материал на корпуса: ODB50, ODB51 дуралуминий
ODB53 полиамид
-Материал на оптичната част: стъкло


Оптични датчици бариерен тип ODB
Габаритни размери

Оптични датчици бариерен тип ODB


Схеми на свързване

Оптични датчици бариерен тип ODB
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Датчиците са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна опасност, без агресивни към материала на корпуса и кабела течности и газове. Mонтажът да изключва прилагането на усилия върху корпуса или кабела.
Внимание! За почистване на оптичната част да не се ползуват органични разтворители!