Меню

Оптични датчици бариерен тип ODB18


Оптични датчици бариерен тип ODB18
Приложение
Технически
характеристики

-Работа в инфрачервената област на спектъра.
-Защита от обратно свързване на захранването.
-Защита от пренапрежения при индуктивен товар.
-Регулиране на чувствителността.
-Светлинна индикация на работното състояние.
-Комутационен елемент транзистор.
-Наличие на два изхода.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

-Захранващо напрежение: 12....24 V (10...30V) DC
-Максимален ток на комутация: 200 mA
-Максимален ток на консумация: 40 mA
-Максимална честота на превключване: 100 Hz
-Разстояние на действие: 0...15m - виж таблицата
-Допустима осветеност от смущаващи
светлинни източници в зоната на приемане: 1000Lx
-Допустим ъгъл на разсъгласуване на осите: до 5O
-Съпротивление на изолацията: >10 МohM/ 500V
-Температура на експлоатация: - 10...+ 55ºC
-Влажност: RH 85%, без образуване на капки
-Степен на защита: IP 65
-Присъединяване: ODBxx311Lx 2m кабел 4 x 0.14 mm2²
ODBxx311LCx - куплунг М12
Температура на съхранение: - 25..+ 55ºC, RH 85%
Виброустойчивост: 10...55 Hz амплитуда 0.35 mm
Удароустойчивост: 49m/s² (5g)
Материал на корпуса: метален - месинг - хромиран
Материал на оптичната част: PMMA или стъкло
Изолация на кабела: полиуретан PUR

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ (в милиметри ) И РАЗСТОЯНИЕ НА ДЕЙСТВИЕ

Оптични датчици бариерен тип ODB

Оптични датчици бариерен тип ODB


СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Датчиците са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна опасност, без агресивни към материала на корпуса и кабела течности и газове. Mонтажът да изключва прилагането на усилия върху корпуса или кабела. Датчиците да се закрепват чрез приложените в комплекта гайки .
Внимание!За почистване на оптичната част да не се ползуват органични разтворители!
В зоната на главата на датчика допустимият момент за затягане на гайките се намалява наполовина!
Допустим затягащ момент за корпус: M18x1 - 40Nm, M30x1.5 - 40Nm.