Меню

Оптичен датчик бариерен тип ODB08


Оптичен датчик бариерен тип ODB08
Приложение
Технически
характеристики


Характерни особености:


- Работа в инфрачервената област на спектъра;
- Защита от пренапрежения при индуктивен товар;
- Защита от претоварване и късо съединение на изхода;
- Регулиране на интензитета на излъчване по вход - към Vcc нараства,
към GND намаля;
- Светлинна индикация за промяна интензитета на излъчване и
крайните положения;
- Светлинна индикация за състоянието на изхода;
- Комутационен елемент - транзистор;
- PNP или NPN изход - определен при заявката.
- Възможност за избор NO/NC - външен извод за избор.
NО - свободен канал, изключен изход.
NC - свободен канал, активен изход.
Бариерата може да изключи при смущаващи въздействия от друг
модулиран инфрачервен източник на светлина!
Оптикоелектронен бариерен датчик M8 - 0,5m
ODB08P441/C8/L
ODB08N441/C8/L
ODB08х441/C8/L
Технически данни
Работно разстояние: 10 .. 500 mm.
/ / ODB08 441L;
- куплунг М8 - ODB08 441C8L.
Механично присъединяване: проходен отвор, резба М8х1
- по приложения чертеж.
Габарити: по приложения чертеж.
Материал: хромиран месинг, пластмаса.
Работна температура: -10 .. +70°С.
Степен на защита: IP54.
Условия на съхранение:
- температура - -20 .. +80°С
- влажност - 0 .. 85% RH
Излъчвател /Т/
Собствена консумация: < 0,02A.
Време за първоначално установяване: < 0,5 секунди.
Ъгъл на излъчване: 6°.
: изведен извод:
Индикация: жълт светодиод:
- постоянно светене - захранване;
- премигва - нараства/намалява интензитета - при регулиране
- изгаснал - крайно положение на регулиране, при освобождаване на
извода премигва три пъти и остава светнал.
Приемник /R/
Собствена консумация: < 0,01A.
Време за първоначално установяване: < 0,5 секунди.
Максимално време за реакция: 0,15ms.
Смущаваща околна осветеност: < 3000Lx.
Изход: транзисторен
- PNP /зелен LED/, NPN /червен LED/ - определя се при заявка;
- NO/NC - определя се от схемата на свързване - външен извод.
Максимално остатъчно напрежение: 1V.
Индикация: светодиод - активен изход.
Електрическо присъединяване:
- кабел 4 3 х0,14мм2 с дължина 2 метра - хх
Захранващо напрежение : 10-30Vdc.
Регулиране интензитета на излъчване
Захранващо напрежение : 10-30Vdc.
Максимален изходен ток: 0,1А;
V.1.00 - 2 -
phone: (+359) 66 801 536 fax: (+359) 801 547
sts-electronics@mbox.contact.bg www.stselectronics.eu
ODB08х441/C8/L
V.1.00 - 3 -
phone: (+359) 66 801 536 fax: (+359) 801 547
sts-electronics@mbox.contact.bg www.stselectronics.eu
М8х1 М8х1
S12 1 LED
ODB08x441L
ODB08x441C8L
ОБЩИ УСЛОВИЯ за експлоатация на електронни устройства:
Електронните устройства са предназначени за експлоатация в
нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна безопасност,
без агресивни към материала на корпуса течности и газове.
ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:
Гаранционен срок 12 месеца от датата на продажба.
Производителят не носи отговорност при следните случаи:
- неспазване на условията за съхранение;
- неспазване на условията за транспорт;
- неспазване на условията за експлоатация;
- природни бедствия.
Гарацията е валидна само ако не е нарушена механичната цялост на
изделието и не е правен опит за отстраняване на повредата от
неупълномощени лица. Транспортните разходи са за сметка на клиента.
Mонтажът да изключва прилагането на усилия върху корпуса или
кабела.

 

Внимание! За почистване на оптичната част да не се ползуват
органични разтворители!