Меню

Система за контрол на ниво STS 303


Система за контрол на ниво STS 303
Приложение
Технически
характеристики
Технически данни

Захранващо напрежение: 220V AC 50 Hz
Kомутационна възможност: 5A/220Vdc или 1100 VAac cosç=1
Максимална консумирана мощност под: < 5VA
Механична устойчивост: 20 х 106 цикъла
Електрическа устойчивост: 1 х 106 цикъла
Температура на експлоатация: 0…+ 55°C
Съпротивление на изолацията: >10Mom при 1000V
Влажност: (RH) 85%, без образуване на капки
Температура на съхранение: - 25...+ 55 °C, RH 85%
Степен на защита на панела: IP 56
Степен на защита на клемите: IP 20
Виброустойчивост: 10...55 Hz амплитуда 0.35 mm
Удароустойчивост: 49 m/s²(5g)
Материал на кутията: пластмаса - PVC

СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ

Ниворегулатор