Меню

Хидростатичен датчик за ниво с токов изход PTD102


Хидростатичен датчик за ниво с токов изход PTD102
Приложение
Технически
характеристики
Датчика е предназначен за измерване на ниво на флуиди чрез отчитане на хидростатичното налягане. Връзката е двупроводна и датчика се захранва от линията. Предвидена е защита от обратно включване. Монтажа да се извърши съгласно приложения чертеж - датчика да е над максималното ниво на флуида спредвидена въздушна изолация. Шлауха за изравняване на налягането, извенден при изводите за присъединяване да се остави със свободен отвор. Да не се опитва да се разкорпусира датчика. Това ще доведе до неговата разхерметизация и повреда!

Технически данни

Захранващо напрежение : 24Vdc /18-30Vdc/.
Вхдно налягяне: 0 - 100 mbar.
Максимално допустимо претоварване: 750 mbar.
Изолация от флуида: въздух.
Време за първоначално установяване: < 1 sec.
Изход: 4 - 20mA.
Линейност: < 1%.
Товарно съпротивление на изхода: < 500 Ом.
Електрическо присъединяване: кабел 2х0,34 + екран.
Механично присъединяване: G1/4”
/според приложения четеж/.
Габарити: според приложения четеж.
Материал на корпуса: хром-никел/полиетилен.
Работна температура: 0 .. +60°С.
Степен на защита: IP65.

Габаритни и присъединителни размери

Двупроводен хидростатичен датчик за ниво

Схема на свързване

Двупроводен хидростатичен датчик за ниво

Препоръчителен монтаж

Двупроводен хидростатичен датчик за ниво