Меню

Датчик за дебит DD


Датчик за дебит DD
Приложение
Технически
характеристики
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ :
Датчиците са предназначени за контролиране на минимален дебит в системите, използуващи технически чиста вода за охлаждане, с налягане до 2atm (200кPа) и температура на водата до 50oС. Преминаващият през тялото на датчика флуид придвижва в горно положение поплавък, при което се задейства магнитeн сензор. Конструкцията на датчика позволява удобен монтаж към тръбопроводи с различни размери, чрез използуване на стандартни фитинги.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ :

Тип: DD 02/Ф8 DD 02/M8 DD 02/ G3/8
Работен дебит: 1.5L/min +/-10%
Максимален дебит: 10L/min
Материал на корпуса: PVC, PET
Температура на експлоатация: 50ºC
Присъединяване: щуцер Ф8 Резба М 8х1 резба G 3/8"

Датчиците се комплектоват със "Стойка закрепваща” за монтаж към табло.
и магнитен сензор тип MD01 .

ПРЕПОРЪКИ ПРИ МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Датчикът да се монтира във вертикално положение с максимално отклонение 5º. Правилната посока на флуида е означена със стрелки на стикера. Монтажът да изключва прилагането на механични усилия към тялото на датчика.