Матеев АД е компания, отдадена на производството на натурални Български пчелни продукти. Фирмата притежава над 1000 кошера в един от най-чистите балкански региони. Специализираното производство и линии за пакетиране, както и строгата политика за управление на качеството позволява предлагането на изключително чисти пчелни продукти.