Меню

Магнитни датчици серия MD


Магнитни датчици серия MD
Приложение
Технически
характеристики
ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ :

-Работа в условията на електромагнитни смущения
-Комутационен елемент магнитоуправляем контакт
-Светлинна индикация на работното състояние.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ :
-Температура на експлоатация -10...+ 70 ºC
Съпротивление на изолацията >10 Мom/ 500V
Степен на защита IP 67
Материал на корпуса метален - месинг, хромиран
пластмасов - PVC, ABS

Присъединяване кабел 2м
Изолация на кабела поливинилхлорид PVC
Виброустойчивост 10...55 Hz амплитуда 0.35 mm
Удароустойчивост 98m/s2 (10g)

МАГНИТНИ ДАТЧИЦИ MDO1,MD02,MD03

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ

МАГНИТНИ ДАТЧИЦИ MDO1,MD02,MD03

СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕ

МАГНИТНИ ДАТЧИЦИ MDO1,MD02,MD03