Меню

Оборотомерен магнитен датчик MDxxxD


Оборотомерен магнитен датчик MDxxxD
Приложение
Технически
характеристики
Технически данни


Работна зона: S:
Модул 1 - 0,1 - 0,5 mm;
Модул 2 - 0,1 - 1,3 mm;
Захранване:
- захранващо напрежение - 10 - 30 V dc;
- собствена консумация - < 20mA.
/без товар/
Изход: универсален /PUSH-PULL/;
- работна честота - 0 - 8 KHz;
- максимален изходен ток - 25mA.
Остатъчно напрежение на изхода: < 1,5 V при 25mA.
Присъединяване /електрическо/: кабел PUR 2,5,10m - eкраниран
3х0,25mm2/ 3х0,14mm2 /- табл.1.
Монтаж : в отвор - табл.1.
*ориентиран по Фиг.1.
Габарити: табл.1/ фиг.1.
Материал: месинг - хромиран, PVC.
Работен температурен диапазон: -10 ... +80 °С.
Работна влажност: 0 .. 80% RH.
Степен на защита: Ip67.
Условия на съхранение:
- температура - -20 .. +85 °С;
- влажност - 0 .. 95% RH.

Оборотомерен магнитен датчик


* Датчика да се монтира перпендикулярно на оста на зъбното колело и светодиода да е перпедикулярен на ревнината на въртене - виж Фиг.1.

Габаритни и присъединителни размери

Оборотомерен магнитен датчик

Схема на свързване

Оборотомерен магнитен датчик