Меню

Магнитен двуканален датчик за скорост MDE113


Магнитен двуканален датчик за скорост MDE113
Приложение
Технически
характеристики

Магнитен двуканален датчик за скорост MDE113


Технически данни


Захранващо напрежение : 10 .. 30Vdc.
Собствена консумация: < 30mA.
Изходен ток за канал: < 20mA.
Изходно напрежение - високо ниво: > Vcc - 1,8V.
Изходно напрежение - ниско ниво: < 1,5V.
Работна честота - въртене в права посока : 0,5 - 12 000 Hz.
Работна честота - въртене в обратна посока : 0,5 - 7 000 Hz.
Въздушна междина: 0,1 - 0,8mm.
Минимални размери на диска: според приложения
чертеж.
Материал на диска: феромагнитна
стомана.
Електрическо присъединяване: кабел 2м - 6х0,34mm2
+ екран.
Механично присъединяване: според приложения
чертеж.
Габарити: според приложения
чертеж.
Материал на корпуса: хромиран месинг,
алуминий.
Работна температура: -25 .. +90°С.
Степен на защита: IP65.


Габаритни и присъединителни размериМагнитен датчик за скоростМонтаж

Магнитен датчик за скорост

Схема на свързване

Магнитен датчик за скорост