Меню

Магнитен датчик с вграден магнит MD85U


Магнитен датчик с вграден магнит MD85U
Приложение
Технически
характеристики
Технически данни

Работна зона:
- разстояние на включване > 8mm;
- разстояние на изключване < 25mm
/ за феромагнитен обект с площ по-голяма от работната зона/.
Захранващо напрежение: 10 - 30 V dc.
Комутиращ елемент: транзистор.
Максимално комутируем ток: 0,05А.
Максимална честота на превключване: 10Hz.
Остатъчно напрежение на изхода: < 2,5 V при 25 mA.
Собствена консумация: < 0,15 mA.
Съпротивление на линия за контрол цялостта на кабела: 0 оhm*.
Максимално допустимо напрежение на линията за контрол: 100V.
Присъединяване /електрическо/: кабел 4х0,25 mm2 - 1,5m.
Монтаж : 2 отвора Ф6 - фиг.1.
Внимание! Датчика не е за вграждане. За коректна работа е необходимо той да се монтира на разстояние по-голямо от 20mm от феромагнитни обекти !

Габарити: 45х55х15 - фиг.1.
Материал на корпуса: алуминий.
Работен температурен диапазон: -20 ... +70 °С.
Влажност: 50% RH при 70°C. 100% RH при 54°C.
Степен на защита: IP67.
Условия на съхранение:
- температура - -20 .. +80 °С.
- влажност - 50% RH.* по заявка от клиента.

.
Габаритни и присъединителни размери

РАБОТНА ЗОНА
Магнитен датчик с вграден магнит MD85U


Схема на свързване

Магнитен датчик с вграден магнит MD85U


Електронните устройства са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна безопасност, без агресивни към материала на корпуса течности и газове.