Меню

Капацитивни датчици с универсално захранване CDA


Капацитивни датчици с универсално захранване CDA
Приложение
Технически
характеристики
Капацитивни датчици за постоянен и променлив ток със защита от претоварване по ток - CDA18Ux2L CDA30UxxxL

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ :

 • Задейства се от метални и неметални обекти.
 • Регулиране на чувствителността с многооборотен потенциометър
 • Двупроводно присъединяване.
 • Универсално захранване - постоянен или променлив ток.
 • Защита от пренапрежения при индуктивен товар.
 • Защита от претоварване по ток и късо съединение.
 • Светлинна индикация на работното състояние.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ :

 • Захранващо напрежение 24…250 V ac( 40...60Hz) / dc
 • Ток на комутация 10...300 mA
 • Tок на защитата 500mA
 • Ток на празен ход - изключено състояние < 1,5 mA
 • Остатъчно напрежение < 6 V ac
 • Разстояние на действие Sn - виж таблицата
 • -Корекционен коефициент в зависимост от материала на обекта
 • Хистерeзис 5...20%
 • Честота на превключване 10 Hz
 • Съпротивление на изолацията >10 МΩ / 500V
 • Температура на експлоатация -10...+ 55 oC
 • Влажност RH 85%, без образуване на капки
 • Температура на съхранение -25..+ 55 oC, RH 85%
 • Степен на защита IP 65
 • ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ - 2 m кабел 2х0.5 mm


Капацитивни датчици за постоянен и променлив ток
Разстоянието на действие при експлоатация Se се променя в зависимост от материала на обекта. Eлектрически проводимите материали да се заземяват.


Капацитивни датчици за постоянен и променлив ток

Капацитивни датчици за постоянен и променлив ток

Капацитивни датчици за постоянен и променлив ток


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Mонтажът да изключва прилагането на усилия върху корпуса, активната повърхност на главата или кабела. Датчиците да се закрепват чрез приложените в комплекта гайки.
Внимание! В зоната на главата на датчика допустимият момент за затягане на гайките се намаля наполовина! Допустим затягащ момент за пластмасови корпуси - 1.5Nm.