Меню

Индуктивни датчици за променлив ток IA12


Индуктивни датчици за променлив ток IA12
Приложение
Технически
характеристики
-Двупроводно присъединяване.
-Универсално захранване - постоянен или променлив ток.
-Защита от пренапрежения при индуктивен товар.
-Защита от претоварване по ток и късо съединение.
-Висока степен на защита IP67.

Технически данни

-Захранващо напрежение 24...250V/AC/DC
-Tок на празен ход: < 1,5 mA
-Минимален изходен ток: 10 mA
-Максимален изходен ток: 300 mA
-Бързодействие: 10Hz AC , 200Hz DC
-Допуск на номиналното разстояние: 10% Sn
-Хистерезис: 10% Sn
-Повторяемост на точката на включване: <5% Sn
-Защита от претоварване -
токоограничаваща - тригерна: 500 mA
-Остатъчно напрежение: < 5V eff.

Двупроводни индуктивни датчици за променлив ток


Габаритни размери

Двупроводни индуктивни датчици за променлив ток


Схеми на свързване :

Двупроводни индуктивни датчици за променлив ток


ОБЩИ УСЛОВИЯ
Датчиците са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда без агресивни към материала на корпуса и кабела течности и газове.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ МОНТАЖ :
Mонтажът да изключва прилагането на усилия върху корпуса или кабела. Датчиците да се закрепват чрез приложените в комплекта гайки .
Внимание! В зоната на главата на датчика допустимият момент за затягане на гайките се намалява наполовина!
Допустим затягащ момент за метални корпуси - 40 Nm
Допустим затягащ момент за пластмасови корпуси - 1.5 Nm.