Меню

Линейни индуктивни сензори IDYA


Линейни индуктивни сензори IDYA
Приложение
Технически
характеристики

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ :
- Липса на механичен контакт
- Линеен изходен сигнал.
- Висока степен на защита.
- Защита от обратно свързване.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ :
- Работен диапазон ID18A: 1...5mm
- Изходен сигнал: 4...20mA
- Захранващо напрежение: 15...30V
- Максимално товарно съпротивление: 100 Ohm
- Чувствителност ID18A: 4mA/mm
- Бързодействие: 1mm/msec
- Грешка от нелинейност: <7%
- Температурна грешка: <5%
- Работен температурен диапазон: 0...60°C
- Степен на защита; IP67
-Присъединяване : кабел 2m - 2x0.34mm2


Линейни индуктивни сензори

Линейни индуктивни сензори

ОБЩИ УСЛОВИЯ за експлоатация на индуктивни датчици:
Датчиците са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда без агресивни към материала на корпуса и кабела течности и газове.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ МОНТАЖ :
Mонтажът да изключва прилагането на усилия върху корпуса или кабела. Датчиците да се закрепват чрез приложените в комплекта гайки .
Внимание! В зоната на главата на датчика допустимият момент за затягане на гайките се намалява наполовина!
Допустим затягащ момент за метални корпуси : M18x1 - 40Nm M30x1.5 - 40Nm .