Меню

Индуктивни датчици за постоянен ток серия ID


Индуктивни датчици за постоянен ток серия ID
Приложение
Технически
характеристики

-Липса на механичен контакт
-Високо бързодействие.
-Висока степен на защита.
-Широк диапазон на захранващо напрежение.
-Защита от обратно свързване.
-Защита от пренапрежения при индуктивен товар.

Технически данни BDS EN 60947-5-2:

-Захранващо напрежение: 10...30V
-Пулсации на захранващото напрежение: до 10%
-Консумиран ток без товар: до 15mA
-Максимален изходен ток: 200mA
-Остатъчно напрежение: <1,6V
-Номиналното разстояние: Sn виж таблицата
-Допуск на номиналното разстояние: <10% Sn
-Хистерезис: <10% Sn
-Повторяемост на точката на включване: <5% Sn
-Присъединяване: кабел 2m - сечение според таблицата
куплунг М12 ( за размер от M8 до M40 )
куплунг М8 ( за размери Ф6,5, М8 и М12 )
-Температура на експлоатация: -10... +70ºС
-Степен на защита: IP67
-Температура на съхранение: -25... +70ºС , RH < 80%
-Виброустойчивост: 10...55 Hz амплитуда 1 mm
-Удароустойчивост: 98m/s2² (10g)
-Материал на корпуса: метален месинг, хромиран
пластмасов поливинилхлорид (PVC)
-Изолация на кабела: полиуретан (PUR)

Индуктивни датчици за постоянен ток ID

Габаритни размери (изработват се и нестандартни корпуси съгласувано с клиента)

Индуктивни датчици за постоянен ток ID

Схеми на свързване

Индуктивни датчици за постоянен ток IDОБЩИ УСЛОВИЯ за експлоатация на индуктивни датчици:

Датчиците сa неремонтируеми, предназначени са за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна опасност, без агресивни към материала на корпуса и кабела течности и газове.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ МОНТАЖ :
Mонтажа да изключва прилагането на усилия върху корпуса или кабела. Датчиците да се закрепват чрез приложените в комплекта гайки .
Внимание! В зоната на главата на датчика допустимият момент за затягане на гайките се намалява наполовина !
Допустим затягащ момент за метални корпуси: M8x1 - 10 Nm, M12x1 - 15 Nm, M18x1 - 40Nm, M30x1.5 - 40Nm .
Допустим затягащ момент за пластмасови корпуси - 1.5Nm.