Меню

Индуктивен датчик за постоянен ток ID36


Индуктивен датчик за постоянен ток ID36
Приложение
Технически
характеристики

ИНДУКТИВЕН ДАТЧИК ЗА ПОСТОЯНЕН ТОК

ID36/50xxxL

 
ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ :
        - Висока степен на защита.
        - Широк диапазон на захранващо напрежение.
-Комутационен елемент - транзистор.
       - Защита от пренапрежения при индуктивен товар.
       - Възможност за настройка на работното разстояние с многооборотен тример.
 
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ :
        -Захранващо напрежение               10…30V  DC     
        - Консумиран ток без товар            < 15mA     
        - Максимален изходен ток                200mA    
        - Номинално разстояние на включване     25мм
       - Допуск на номиналното разстояние          10% Sn     
       - Хистерезис                                                     10% Sn
       - Повторяемост на точката на включване     <5% Sn       
       - Максимална честота на превключване          250 Hz
  Присъединяване         :                  кабел  2m                          сечение 4x0,25mm2

 
ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ:
 
Постояннотоков индуктивен датчик ID36МОНТАЖ :

Постояннотоков индуктивен датчик ID36


СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕ:

Постояннотоков индуктивен датчик ID36

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАННИ:
 
    - Температура на експлоатация:   10... +70С
    - Степен на защита:                      IP67
    -Температура на съхранение:   -25... +70С    
    - Виброустойчивост:                 10...55 Hz амплитуда 0.35mm
    -Удароустойчивост:                   98m/s2 (10g)
    - Материал на корпуса:            полиетилентерефталат    
     -Изолация на кабела:              полиуретан PUR
 
ПРЕПОРЪКИ ПРИ МОНТАЖ:
 
Mонтажът да изключва прилагането на oгъващи или усукващи усилия върху
корпуса.