Меню

Постоянотоков датчик за наличие на проводник IDW95


Постоянотоков датчик за наличие на проводник IDW95
Приложение
Технически
характеристики

Осем канален постоянотоков датчик за наличие на проводник IDW95


Устройството представлява многоканален датчик за наличие цялоста на проводник (метална нишка), преминаващ през отвор - при скъсване, изхода изработва сигнал. Могат да се следят от един до осем проводника.Обучението става при включване на захранването. Каналите в които има проводници се запомнят и по време на работа само те се сканират.

Технически данни

Захранващо напрежение : 10-30Vdc;
Собствена консумация: < 0,1A;
Време за първоначално установяване: < 1 секунда;
Изход: транзисторен, оптично изолиран, със защита от претоварване и обратно включване. Типа на изхода PNP/NPN, както и функцията NO/NC се определя от схемата на свързване.
Максимално приложено напрежение на изхода: 30Vdc;
Максимално остатъчно напрежение: <1,5V;
Максимален изходен ток: 0,3А;
Време за реакция: < 0,05 секунда;
Диаметър на проводника: от 0,5 до 2 mm;
Индикация: светодиодна:
- 8 зелени светодиода /за всеки канал/ - свети постоянно, когато има проводник в съответния канал и премигва когато проводника се скъса (няма проводник);
- 1 червен светодиод - светва когато няма проводник в един или няколко от сканираните канали и мига при претоварен изход;
Електрическо присъединяване: куплунг М12 - 4 пина;
Механично присъединяване: 4 проходни отвора Ф4,2
4 отвора М4
Габарити: 90 х160 х 25 mm;
Материал на корпуса : PVC, Ertalyte;
Работна температура: 0 .. +60°С
Степен на защита: IP65;
Условия на съхранение:
- температура - -20 .. +80°С
- влажност - 0 .. 85% RH

Габаритни и присъединителни размери

Осем канален постоянотоков датчик за наличие на проводник IDW95


Варианти на свързване

Осем канален постоянотоков датчик за наличие на проводник IDW95


ОБЩИ УСЛОВИЯ за експлоатация на електронни устройства:

Електронните устройства са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна безопасност, без агресивни към материала на корпуса течности и газове.