Меню

Индуктивен датчик за контрол на обороти серия IS


Индуктивен датчик за контрол на обороти серия IS
Приложение
Технически
характеристики
Приложение

За следене на минимално допустимите обороти при транспортни ленти, шнекове, валове и други въртящи се части. След подаване на захранването изходът на датчика се задържа включен
за време 10s, достатъчно за развъртане на бавнодвижещи механизми. При брой импулси за оборот по-големи от настроените изходът остава включен. При брой импулси за оборот по-малки от настроените - изходът се изключва.

Характерни особености

Прецизна настройка с многооборотен тример.
Защита от обратно включване на захранването.
Koнфигурация на изхода : PNP транзистор, отворен колектор.
Защита на изхода от късо съединение.
Защита на изхода от пренапрежение при индуктивен товар.
Двуцветна светлинна индикация на работното състояние: червено - включен изход, зелено - преминаващ обект

Технически данни

Обхват на регулиране ISxxPxxL1: 6...120 min¨¹
ISxxPxxL2: 100...2000 min¨¹
Разстояние на действие Sn
IS18P2E1Lx: 5mm по заявка
IS30P2E1Lx: 10mm
IS40P2E1Lx: 15mm
IS52P22Lx: 15mm
Препоръчително разстояние при монтаж: Sa = < 80% от Sn
Захранващо напрежение: DC 12...30 V
Консумиран ток: до 10 mA
Комутиран ток: до 250 mA
Остатъчно напрежение: до 1,2 V
Степен на защита: IP65
Работна температура: 10ºС ...+70ºС
Присъединяване ISxxP2E1Lx: 2m кабел 3х0,25мм2, полиуретан
IS52P22Lx: клемна кутия


Индуктивен датчик за контрол на обороти


Индуктивен датчик за контрол на обороти


СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ

Внимание!: Двупроводните датчици за променлив ток нямат защита против късо съединение във веригата. Не се допуска свързване на датчика без товар във веригата му !


Индуктивен датчик за контрол на обороти


ОБЩИ УСЛОВИЯ за експлоатация на индуктивни датчици:
Датчиците са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда без агресивни към материала на корпуса и кабела течности и газове.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ МОНТАЖ :
Mонтажът да изключва прилагането на усилия върху корпуса или кабела. Датчиците да се закрепват чрез приложените в комплекта гайки .
Внимание! В зоната на главата на датчика допустимият момент за затягане на гайките се намалява наполовина !

Допустим затягащ момент за металeн корпус : M30x1.5, M40x1,5 - 40Nm . Допустим затягащ момент за пластмасов корпус - 1.5Nm.