Меню

Двукоординатен датчик за инклинация IDL108


Двукоординатен датчик за инклинация IDL108
Приложение
Технически
характеристики
Датчика отчита отклонението от вертикалната ос, в равнината XY. При наклон по-голям от зададения, сработва съотвения изход. Датчика позволява пренастройване на ъгъла на сработване, посредством тримери, за всеки канал по отделно.

Технически данни

Захранващо напрежение : 10-30Vdc.
Собствена консумация: < 0,05A.
Време за установяване: < 1 секунда.
Изходи: X, X, Y, Y - PNP транзисторни, със защита от претоварване и обратно включване.
Максимално остатъчно напрежение на изходите: <1,5V.
Максимален изходен ток за всеки от изходите: 0,1А.
Ъгъл на включване /заводски настоен/: < 0,5deg.
Обхват: 0,2 - 1 deg.
Хистерезис: < 0,1deg.
Индикация: червен светодиод за всеки изход.
Електрическо присъединяване: кабел 6х0,2.
Механично присъединяване: 4 проходни отвора Ф4,2 /според приложения чертеж/.
Габарити: 60 х60 х 83 mm.
Материал на корпуса : PETE - Ertalyte.
Работна температура: 0 .. +60°С.
Степен на защита: IP65.
Условия на съхранение:
- температура - -20 .. +80°С;
- влажност - 0 .. 85% RH.

Забележка: За постигане на по-голяма прецизност, не се препоръчва едновременно движение по двете оси.
Да не се разглобява датчика - обема е запълнен с флуид!

Габаритни и присъединителни размери

Двукоординатен датчик за инклинация IDL108


Схема на свързване

Двукоординатен датчик за инклинация IDL108


Електронните устройства са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна безопасност, без агресивни към материала на корпуса течности и газове.